Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Svenstrup skole

    - en skole i bevægelse

Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Profil

Pædagogiske principper

Organisering
 
Svenstrup Skole er fase-/afdelingsopdelt i indskoling (Område I: 0.-3. kl.), mellemtrin (Område M: 4.-6. kl.) og udskoling (Område S: 7.-9. kl.).

Specialklasserne er opdelt i to afdelinger:  - Væksthuset for de yngste
                                                             - Gartnerhuset for de ældste

Hver afdeling har eget elevråd og personalet (lærere/pædagoger) udgør områdeteam.

 

De enkelte fag

Læseplaner

Skolen følger de kommunale læseplaner. 

 

Valgfag og frivillig undervisning

Der tilbydes undervisning i forskellige valgfag i 7. - 9. klasse.

Der samarbejdes med Aalborg Kommunale Ungdomsskole om øvrige frivillige tilbud.

 

Skolens dagligdag og faste aktiviteter

Skolens dagligdag.
 
08.00-09.30 Undevisning
09.30-10.00 Pause
10.00-11.30 Undervisning
11.30-12.00 Pause
12.00-12.45 Undervisning
12.45-12.55 Pause
12.55-14.20 Undervisning
 
 
 

Eventuelle særlige undervisningstilbud

Skolens kompetencecenter

Skolens kompetencecenter etablerer støtte til elever med særlige behov. Undervisningen forestås af pædagoger og lærere.

Lektiepolitik

Lektiecafé

Der er etableret lektiecafé.