Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Svenstrup skole

    - en skole med tid til fordybelse

Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Ordensregler Svenstrup skole

 

Svenstrup skoles ordensregler er formuleret i skolens trivselsplan med fem værdier

  • Hensyn
  • Positiv omgangsform
  • Respekt for hinanden og vores forskelligheder
  • Fællesskabsfølelse
  • Æstetiske rammer

Foruden de fem værdier aftales der husregler for de forskellige afdelinger.

Skolens fælles ordensregler:

 

Fritidsordningen åbner kl. 6.30

Skolen åbner kl. 7.50

Cykler anbringes i cykelparkeringen.

I frikvartererne kan eleverne opholde sig i eget område inde eller ude.

Indendørs færdes man roligt.

Gaderne passeres ved skolepatruljerne på Godthåbsvej.

Det skal tilstræbes, at alle elever kommer ud i løbet af dagen.

Ved urolig adfærd indendørs kan enkelte elever / klasser sendes ud i skolegården.

Mobiltelefoner skal være slukkede og placeret i tasken / i lommen i undervisningstiden. Inddragede mobiltelefoner kan afhentes på kontoret efter skoletid, og kontoret sender et standardbrev hjem til forældre med opfordring til at tage en snak om brugen af mobiltelefon.

 

 

Desuden gælder følgende regler:

 

 

Område I (bh.kl. – 3. kl.)

Fodboldbaner:                     Alle deler den ene bane. Den anden skiftes klasserne til at have.

Sjipning, elastikhop o.l:        Foregår på fliserne ved trappen

Sneboldkamp:                     Foregår på fodboldbanen    

Man må ikke sparke mur.

 

 

Område M (4.kl. – 6.kl.)

Klassernes tildeles ”banetid” som skal overholdes

6.klasserne hører til i sydgården.

Sneboldkast: kun på plænen ved fysik – 6.kl. ved Godthåbsvej.

Man må gå på besøg i andre klasser i området, når klassens elever er der – ellers ikke.

  

Område S (7. kl. - 9. kl.)

Der må spilles dæmpet musik i klasserne i pauserne.

Eleverne må gå i hallen, når der er en halvagt.

Eleverne må forlade skolen i 10 og 12-pausen på betingelse af, at følgende regler efterleves:

 

  • Du kommer til tiden til næste lektion

  • Du overholde rygeforbud

  • Du holde gaden ren for affald

  • Usunde madvarer såsom slik, kage, chips, energidrik og sodavand må ikke medbringes på skolen

 

Centerklasserne:

De enkelte klasser har husregler

 

 

Ordensreglerne gennemgås i de enkelte klasser 1. skoledag i august og derefter efter behov.

Fast opslag i klasserne.

 

  

Vedtaget i skolebestyrelsen 2013